تبلیغات
بانک مقالات عربی - كتابهای آمادگی ارشد عربی
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد زبان عربی
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد زبان عربی
پدیدآورنده: حبیب کشاورز (تهیه کننده)
ناشر: پردازشگران - 29 بهمن، 1387
قیمت:  85000 ریال
این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
2.
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد الهیات (دروس عمومی)
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد الهیات (دروس عمومی)
پدیدآورنده: حبیب کشاورز (تهیه کننده)
ناشر: پردازشگران - 21 بهمن، 1388
قیمت:  60000 ریال
این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
3.
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
پدیدآورنده: حبیب کشاورز (تهیه کننده)، لیلا امیرخانی (تهیه کننده)، پوران دابویی مشک آبادی (تهیه کننده)، مهدیه چراغی (تهیه کننده)
ناشر: پردازشگران - 19 بهمن، 1388
قیمت:  80000 ریال
این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
4.

100+1000 تست طبقه بندی شده صرف و نحو عربی (مبادی العربیه + جامع الدروس العربیه)
پدیدآورنده: علی ضیغمی، حبیب کشاورز، عبدالحسین فقهی (مقدمه)
ناشر: فقهی - 29 تیر، 1387
قیمت:  65000 ریال
مختارات من المجانی الحدیثه و النصوص الادبیه الهامه
مختارات من المجانی الحدیثه و النصوص الادبیه الهامه
پدیدآورنده: علی ضیغمی، علی اکبر نورسیده
ناشر: فقهی - 19 اردیبهشت، 1388
قیمت:  60000 ریال
این کتاب در حال حاضر در انبار موجود نیست.
2.
الوجیز فی تاریخ الادب العربی
الوجیز فی تاریخ الادب العربی
پدیدآورنده: مهدی طاهری، علی ضیغمی، ابوالفضل رضایی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 07 مهر، 1386
قیمت:  28000 ریال
این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.