تبلیغات
بانک مقالات عربی - مهمانپذیر آرش در قم به نیروی آقا مسلط به زبان عربی شیفت شب و یک نیروی خانم مسلط به زبان عربی شیفت روز نیازمند است

مهمانپذیر آرش در قم به نیروی آقا مسلط به زبان عربی شیفت شب و یک نیروی خانم مسلط به زبان عربی شیفت روز نیازمند است

مهمانپذیر آرش در قم به نیروی آقا مسلط به زبان عربی جهت شیفت شب و یک نیروی خانم مسلط به زبان عربی جهت شیفت روز به صورت دائم نیازمند است. شماره تماس : ۳۷۷۴۰۵۰۱ ساعت تماس : ۱۶ تا ۲۰موضوع: استخدام افراد مسلط به زبان عربی،
[ 1395/06/10 ] [ 18:01 ] [ دکتر كشاورز ]