به دو نفر خانم با حداقل مدرک کاردانی مسلط به زبان عربی نیازمندیم
افراد واجد شرایط با شماره تلفن 09153318537 تماس حاصل نمایند.
ساعت تماس : 10 الی 18