یک شرکت بازرگانی معتبر در همدان به مترجم خانم مسلط به زبان عربی نیازمند است.

ساعت تماس ۱۰ الی ۱۳/۳۰ و ۱۷ الی ۱۹
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 08138311192