به خانم یا آقا عرب زبان ، آشنا به کامپیوتر در آژانس هواپیمایی در مشهد
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09152000026