تبلیغات
بانک مقالات عربی - نیازمند نیروی مسلط به زبان عربی در تهران

نیازمند نیروی مسلط به زبان عربی در تهران

خانم مسلط به زبان عربی
مکاتبات اداری نیمه وقت
در شرکت بازرگانی
٣٢٣٣۰٢۰٩-۰٩٣٦٥٩٢۰٧٩٨
موضوع: استخدام افراد مسلط به زبان عربی،
[ 1395/07/9 ] [ 12:57 ] [ دکتر كشاورز ]