تبلیغات
بانک مقالات عربی - جدول برنامه زمانی آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1396

جدول برنامه زمانی آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1396

نام آزمون

ثبت‌نام
برگزاری آزمون
از
تا
دكتری Ph.D
سه‌شنبه 95/9/16
دوشنبه95/9/22
جمعه 95/12/6
كارشناسی ارشد
چهارشنبه 95/10/1
سه‌شنبه 95/10/7
پنج‌شنبه 96/2/7
و جمعه 96/2/8
سراسری
سه‌شنبه 95/11/19
پنج‌شنبه 95/1128
پنج‌شنبه 96/4/15
و جمعه 96/4/16
فنی و حرفه‌ای كاردانی نظام جدید
یكشنبه 96/2/27 ثبت‌نام و انتخاب رشته
یكشنبه 96/2/31
جمعه 96/5/13
كارشناسی ناپیوسته
یكشنبه 96/3/7 ثبت‌نام و انتخاب رشته
شنبه 96/3/13
جمعه 96/5/13
موضوع: ارشد و دکترای عربی،
[ 1395/07/14 ] [ 13:12 ] [ دکتر كشاورز ]