دانلود دیوان های شعرای عرب به صورت صوتی
برای دانلود روی لینک روبروی هر دیوان کلیک کنید
239-دیوان ابن زیدون 79.7 MB
240-دیوان الألمعیات 40.4 MB
241-دیوان الإمام الشافعی 40.2 MB
242-دیوان الإمام علی 79.4 MB
243-دیوان الخنساء 67.3 MB
244-دیوان الشافعی المسمى الجوهر النفیس فی شعر محمد بن إدریس 67.0 MB
245-دیوان اللزومیات لأبی العلاء المعری 332.7 MB
246-دیوان المتنبی 119.5 MB
247-دیوان النابغة الذبیانی 39.9 MB
248-دیوان حاتم الطائی 52.2 MB
249-دیوان خفقان قلب 39.1 MB
250-دیوان شروق الشوق 37.5 MB
251-دیوان طرفة بن العبد 25.0 MB
252-دیوان عصر الشهداء 15.0 MB
253-دیوان ینابیع الربیع 36.9 MB
254-دیوانی زهیر بن أبی سلمى 24.7 MB